Satland - Anteny, alarmy, Prototypy, Nagłośnienie

  • systemy alarmowe
  • cyfra plus
  • anteny satelitarne i naziemne

ALARMY

Systemy sygnalizacji włamania oparte są na czujkach wykrywających ruch w strefie objętej ich działaniem. W przypadku wykrycia ruchu czujki przekazują zarejestrowany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od tego, jak jest zaprogramowana, przekaże sygnał powiadamiający o intruzie na obszarze obiektu chronionego. Sygnał taki najczęściej przekazywany jest do tzw. Stacji Monitorowania Alarmów, do której podłączony jest system alarmowy danego obiektu. Stacja Monitorowania Alarmów, w przypadku odebrania sygnału o naruszeniu strefy chronionej, powiadamia o zaistniałym zagrożeniu słuzby ochrony, właściciela obiektu. Najczęściej w momencie wykrycia włamania, centrala uruchamia również sygnały akustyczno - optyczne na zewnątrz i wewnątrz chronionego obiektu. W profesjonalnych dedykowanych rozwiązaniach zabezpieczenia technicznego System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN) jest tylko jednym ze składników systemu bezpieczeństwa obiektu. Systemy Alarmowe Sygnalizacji Włamania i Napadu to bardzo skomplikowany zespół rozwiązań technicznych wymagający wdrożenia specjalnie opracowanych procedur i działań czynnika ludzkiego - dla skutecznej minimalizacji zagrożeń.