Satland - Anteny, alarmy, Prototypy, Nagłośnienie

  • systemy alarmowe
  • cyfra plus
  • anteny satelitarne i naziemne

KINOWE SYSTEMY NAGŁOŚNIENIOWE

Pragniemy przedstawić Państwu pierwszy system nagłośnieniowy dla kina, który zawarł w sobie jednocześnie wszystkie zasadnicze prawidła akustyki. Prawidła, których znaczenie jest do tej pory pomijane lub wykorzystywane częściowo przez firmy produkujące sprzęt nagłośnieniowy. Zasady akustyki znane są od wielu lat i wykorzystywane przy tworzeniu instalacji akustycznych najwyższej klasy HI-END. Kino jak każda dziedzina sztuki musi podlegać ciągłemu rozwojowi dlatego poprawa właściwości od słuchowych była konieczna do weryfikacji. Zwiększające się możliwości techniczne w dziedzinie nagrywania ścieżki filmowej spowodowały, że obecnie film składa się z tysięcy pojedynczych dźwięków, nie tylko dialogów, ale też wspaniałych efektów psycho-akustycznych i doskonałej muzyki. Wszystko to otworzyło nowe wspaniałe możliwości przed reżyserami dźwięku i sprawiło, że dziś dźwięk w kinie jest równie ważny, a niekiedy ważniejszy od obrazu. Dlatego aby widz w kinie mógł usłyszeć wszystko to, co zawarł reżyser dźwięku w ścieżce filmowej sprzęt nagłaśniający, zaczynając od wzmacniaczy poprzez kolumny głośnikowe, a na przewodach kończąc, musi spełniać nowe wymagania. Określając właśnie te wymagania powstał nowy standard dźwięku w kinie – SRTS.

Nowy standard, który proponujemy jest wynikiem długich poszukiwań i eksperymentów, których celem było to by sprzęt kinowy mógł oddać widzowi wszystko, co zawiera ścieżka filmowa, który wykorzystuje odtwarza w pełni spektrum pasma częstotliwości i dynamiki dla nowoczesnych systemów cyfrowych. System SRTS został przygotowany technicznie do odtwarzania dźwięków, które swą dynamiką sięgają 115dB w punkcie centralnym kinowego audytorium. Tak ogromny zakres dynamiki dźwięku stał się użyteczny, gdyż filmy nagrywane są na coraz nowszej generacji rekorderach i standardowe nagłośnienie kinowe nie jest w stanie wyemitować bez zniekształceń tak dużego natężenia dźwięku. Na niektórych filmach nakręconych w ostatnim okresie zarejestrowano dźwięki o dynamice sięgającej 112dB (Spider-Man 2, I’m Robot). Za mały zakres dynamiki oraz mocy prowadzi do powstawania zniekształceń odbieranych przez widzów jako hałas. Wspomniany przez wielu widzów hałas jest największą bolączką sal kinowych. W nowoczesnych klimatyzowanych salach z pięknymi ogromnymi ekranami wciąż brakuje jednego z dwóch najważniejszych składników, jakim jest dźwięk.

Sale kinowe zostają wzbogacone przez system SRTS o wiele nowych rozwiązań technicznych, których zainstalowanie zostało podyktowane rosnącymi wymaganiami oglądających. Dzięki tym rozwiązaniom największe spotykane dotąd zakresy dynamiki są emitowane bez nadwyrężania zakresów pracy głośników, za czym idzie minimalna ilość zniekształceń. Przy naszym systemie dźwięku widz poczuje piękno linii melodycznej, potęgę oceanu, szybkość akcji filmu, a przy tym wszystkim wyjdzie z kina podekscytowany tym, co zobaczył i usłyszał, a nie zmęczony niekontrolowanym hałasem.

O bardzo wysokim poziomie oraz wyjątkowości naszej oferty może świadczyć fakt, że jako jedyna firma na świecie proponujemy wyłącznie trój-drożne aktywne zestawy za ekranowe, aktywne systemy do okólne surround (bi-amp)oraz najmocniejsze i największe kolumny basowe zbudowane na głośnikach o średnicy 552mm (22”). Dodatkowo wspomnę, że wszystkie nasze produkty składane są przez pracowników naszej firmy ręcznie i z należytą uwagą testowane. W ten sposób uzyskujemy bardzo duży stopień niezawodności. Nasza gwarancja dla instalacji kinowych może sięgać pięciu lat. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy systemu kinowego bez żadnych wyjątków ani warunków dodatkowych.

Dżwiękowy system ostrzegawczy - DSO

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) - Służy on do przekazywania komunikatów głosowych w sytuacji zagrożenia pożarem lub innych sytuacjach wymagających szybkiej ewakuacji dużej liczby osób. Systemy DSO muszą spełniać specyficzne i rygorystyczne kryteria określone przez Polską Normę oraz przez zalecenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Są one tworzone w taki sposób aby funkcjonowały w każdych warunkach, nawet podczas trwania pożaru. Duży nacisk kładzie się na okablowanie, rozmieszczenie głośników, pomiary zrozumiałości mowy i poziom hałasu. Systemy DSO integruje się z centralami przeciwpożarowymi (SAP) - pomaga to w ostrzeganiu ludzi juz we wczesnych stadiach pożaru.

W instalacji także przewiduje się mikrofon, z którego strażak może kierować ewakuacją. Osobny problem stanowi stały monitoring stanu technicznego systemu DSO. Wszystkie wchodzące w jego skład urządzenia muszą być wyposażone w automatyczne układy testujące. Układy te muszą działać nawet wtedy, gdy system nie jest wykorzystywany. Linie głośnikowe muszą być kontrolowane w sposób ciągły, zaniki zasilania głównego lub rezerwowego muszą być sygnalizowane. Wszystkie urządzenia mikroprocesorowe muszą być wyposażone w układy watch-dog, reagujące na zawieszenie się programu. Informacje o jakichkolwiek awariach są automatycznie przekazywane do centrali systemu SAP w czasie nie dłuższym niż 100 sekund.

Należy podkreślić, że od 16 czerwca 2005 roku stosowanie systemów DSO w określonych klasach budynków publicznych stało się obowiązkowe. Wymagania w tym zakresie są identyczne z obowiązującymi w systemach SAP, gdyż nowe przepisy określają system DSO jako element systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.

Sposób, w jaki należy budować, instalować i użytkować system DSO określa nowa norma branżowa PN-EN60840 "Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze". Zgodnie z wymaganiami MSWiA, dopuszczalne jest stosowanie jedynie tych urządzeń dźwiękowych, które przeszły procedurę badawczą CNBOP i uzyskały odpowiedni certyfikat.

Systemy DSO w czasie braku zagrożenia mogą być wykorzystywane do emisji reklam głosowych czy muzycznych audycji na obiektach.

Projektując i instalując DSO bazuje się na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak Mercor, Bosch, G+M, Audiotech, Bell Acoustic. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów. Dostarczamy szczegółową dokumentację techniczną zainstalowanych systemów, co jest niezmiernie istotne w przypadku ich późniejszej konserwacji czy modernizacji.

W systemach nagłośnień oraz dzwiękowych systemach ostrzegawczych bardzo ważnym aspektem jest odpowiednie skonfigurowanie systemu pod wglegem zrozumiałości oraz jakości dzwięku. W tym celu należy zbadać dany obiekt i wykonać wszystkie pomiary potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Firma Satland ma wieloletnie doświadczenie w branży systemów nagłaśniania. Prowadzimy ekspertyzy doradcze, pomagamy w skonfigurowaniu lub naprawie systemu. Badamy zrozumiałość komunikatów emitowanych przez systemy, mierzymy poziom hałasu, czas pogłosu oraz inne parametry.

Wykonujemy:

katalog nagłośnieniowy Aktualny katalog SRTS